Een aantal enthousiaste mensen organiseerde als werkgroep onder het parochiebestuur al jaren concerten in de monumentale koepelkerk van de parochie H. Naam Jezus in het Brabantse Lierop. In 2012 is de werkgroep verzelfstandigd en zijn de activiteiten onder gebracht in de Stichting Koepelkerkconcerten Lierop.
De Stichting organiseert twee concerten per jaar; een voorjaarconcert met Pasen en een concert in het najaar; meestal begin november.

De concerten hebben een bepaald thema en een voor het publiek herkenbare opzet. Voor deelname worden regionale koren en muziekgezelschappen uitgenodigd. Een muzikaal bovengemiddelde kwaliteit en een aansprekende, verrassende uitvoering zijn hierbij leidraad. Waar mogelijk en passend worden de concerten opgeluisterd met foto- en filmbeelden.

 

De Stichting en werkgroep
De Stichting Koepelkerkconcerten Lierop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een erkenning als culturele ANBI. Uw giften kunt U daardoor onder voorwaarden van de belastingdienst als aftrekpost opvoeren voor Uw belastingaangifte.

De activiteiten worden in werkgroepverband uitgevoerd; enkele mensen van de werkgroep vormen het formele stichtingsbestuur. De Stichting werkt nauw samen met de parochie maar is daarvan zelfstandig.
De Stichting beschikt over statuten een algemeen reglement waarin onderlinge verhoudingen, bevoegdheden en werkafspraken zijn vastgelegd.

 

Beleid
In het verlengde van haar statuten heeft de Stichting tot doel het organiseren van (concert)uitvoeringen in de koepelkerk te Lierop. Doel hierbij is het gebruik van het kerkgebouw –naast het godsdienstig gebruik- te verbreden en voor de toekomst als “levend” gebouw te behouden.
De concerten dienen aan te sluiten bij het religieuze karakter van het gebouw echter zonder beperking tot één bepaalde godsdienstige stroming. De concerten worden laagdrempelig georganiseerd en zijn gericht op alle leeftijdsgroepen.

Financiën
Financieel gewin is geen doel van de Stichting. Wel dient enig vermogen aanwezig te zijn om continuïteit te waarborgen. Basis hiervoor is een startkapitaal dat vanuit het kerkbestuur is meegekregen en dat gevormd is uit de resultaten van eerdere concerten en verkregen fondsen.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit vrijwillige bijdragen van bezoekers van concerten en bijdragen van sponsoren en begunstigers.
Om voldoende financiële stabiliteit wordt met sponsoren en begunstigers op basis van een meerjarige relatie samen gewerkt.
De uitgaven bestaan vooral uit algemene organisatiekosten, afschrijving en onderhoud en kosten van concerten. Bestuur en werkgroepleden ontvangen geen vergoedingen en werken op basis van vrijwilligheid.
In principe treden uitvoerenden op tegen slechts een minimale vergoeding.
Bij beëindiging van de activiteiten of bij liquidatie van de Stichting wordt een resterend vermogen of materialen overgedragen aan een stichting of instelling die qua doelstelling aansluit bij het doel van de Stichting Koepelkerkconcerten Lierop. Hierbij wordt rekening gehouden met bepalingen voortkomende uit de ANBI-erkenning.